Deutsch
English
Ελληνικά
Türkçe
فارسی
Español
Français
Русский
Italiano
اردو
汉语
 

سیستم هشدار دهنده پیشرفته زلزله ....

طبق آمار بدست آمده در 500 سال اخیر 7 میلیون نفر جانشان را در زلزله از دست داده اند . زلزله شناسان سالانه 20000 لرزه را گزارش می کنند .

کارشناسان معتقدند که میلیونها نفر انسان در شهرها و مناطق بزرگ زلزله خیز زندگی می کنند و در آینده براثر زلزله های عظیم ومخرب ،تعداد زیادی از آنها بر اثرعدم امکانات و عدم آمادگی و یا نقص در آمادگی ، آسیب های فراوانی خواهند دید.

علی رغم سعی و تلاش های بعمل آمده در سالهای اخیر جهت طراحی و ساخت ساختمانهای ضد زلزله و مقاوم ، در زلزله های شدید آینده هزاران نفر بر اثر فروریختن ساختمانها و یا آتش سوزی های ایجاد شده براثر شکست لوله های گاز و یا آتش گرفتن سیم های برق خواهند مرد.

عملکردهای اصلی

اساسی ترین و اصلی ترین عملکرد این دستگاه این است که قبل از وقوع زلزله خبر از حادث شدن آن می دهد. " من در راه هستم "

زمین لرزه به طور متناوب از اعماق زمین خارج شده ، زمین را می لرزاند و در نقاط مختلف زمین دارای امواج متفاوتی است.

امواج مربوط به زمین لرزه به دو دسته امواج اولیه و امواج ثانویه تقسیم می شوند.

امواج اولیه بی ضرر بوده و عمدتا برای افراد نامحسوس می باشند و سرعت ان بیش از امواج ثانویه است.

درنتیجه، امواج اولیه قاعدتا در مراحل اولیه وارد سیستم های هشدار دهنده می شوند. امواج ثانویه بعد از مدت زمان کوتاهی تاخیر پس از امواج اولیه وارد شده و علاوه بر این مدت زمان موجود بین امواج اولیه و ثانویه بستگی به محل قرارگیری سیستم و محل وقوع زلزله از مرکز زلزله دارد. فاصله بین دو موج بهترین هشدار جهت وقوع زلزله برای مردم می باشد.

یک ارتباط فیزیکی بین دو موج اولیه و ثانویه وجود دارد . ویژگی های عمومی و اولیه ثبت شده در دستگاه حاصل از امواج اولیه و ثانویه نشان دهنده میزان تخریب یک زلزله می باشد.

این دستگاه قادر به دريافت و تجزيه امواج اولیه و ثانویه می باشد

اگر یک آستانه انتخاب شده در زمان دریافت و تجزیه و بررسی امواج به دستگاه برسد در مراحل اولیه زنگ هشدار دهنده دستگاه به صدا درآمده و خبر از وقوع زلزله می دهد .

مشاركت دانشمندان موسسه ژئوفيزيك پتسدام 

این دستگاه حاصل مشارکت دانشمندان GFZ , Secty الکترونیک می باشد. آزمایشات و تست های اولیه توسط موسسه ژئوفیزیک GFZ انجام شده و تائید شده است.

آيا شما ميدانيد ..........

آيا شما ميدانيد كه معمولا" بيشتر حيوانات قبل از وقوع زلزله ازخود عكس العمل نشان ميدهند ؟ اين حقيقت دارد كه بيشتر حيوانات مثل : غازها در برابر امواج اوليه بي خطر واكنش نشان ميدهند و خطر قريب الوقوع را به توسط رفتارهايشان نشان ميدهند.