Deutsch
English
Ελληνικά
Türkçe
فارسی
Español
Français
Русский
Italiano
اردو
汉语
 

... و سيستم ايمني

هر ثانيه محاسبه ميشود

مدت زمان موجود بین زنگ هشدار دهنده و وقوع زلزله و حادث شدن امواج ثانویه بیش از چند ثانیه نمی باشد. و این مدت زمان بستگی به فاصله و محل قرارگیری این دستگاه و مرکز زلزله دارد. عمق لرزه ها و محل شکل گیری زمین نیز در این مورد نقش اساسی دارند. برای مثال ، در مورد بزرگترین زلزله BOLU در ترکیه، این فاصله از مرکز وقوع زلزله 40 کیلومتر بوده و بنابراین مدت زمان اعلام خطر تا وقوع آن 12 ثانیه بوده است .

12 ثانیه فرصت دارید تا خود را نجات دهید!

 

 

 

ساختارهای مدیریتی جدید با secty lifePatron

شکستن لوله های گاز و آب، آتش سوزی حاصل از پارگی سیم های برق با ولتاژ بالا از بزرگترین عوامل محیطی کشتار انسانها در زمان زلزله می باشد. همچنین تخریب ساختمانها، تخریب آسانسورها در ساختمانها و برجهای بزرگ در زمان زلزله نیز از عوامل مهم کشتار انسانها می باشد. این سیستم برای این موضوع هم راه کاری دارد: در بخش مدیریتی این دستگاه به محض وقوع زلزله کلیه سیستم های آب، برق و گاز قطع و يا كنترل خواهند شد. اگر لازم باشد گاز و سيستم برق و يا آب سريعا" قطع و سيستم آسانسورها فعال شده وقبل از استفاده از آن متوقف شده .
این روزها در کنار تدابیر امنیتی مهندسان معماری و در کنار آن استفاده از این سیستم با سیستم مدیریتی حفاظتی قوی و مطمئن میزان خسارات وارده به جان انسانها تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است.

مدیریت انرژی دستگاه از طریق کد هایی که به آن داده می شود انجام پذیرخواهد بود.

علائم هشدار دهنده در زمان زلزله و سیستم حفاظتی این دستگاه از طریق 2 برنامه انجام می شود :
secty lifePatron® TA , sectylifePatron® TB

کلیه وسایل و تجهیزات این سیستم طبق استانداردهای جهانی ساخته شده و دارای مدارک تائیدیه استاندارد می باشند.این سیستم مجهز به سیستم های الکترونیکی کامل و مجهزی بوده که توسط شرکت Korl Dung GmbH & Co,K.G آلمان تهیه شده است.

اين فرايند به صورت كاملا" تخصصي برنامه ريزي شده است

دقت عمل در این سیستم ، استفاده از سیستم های مجهز الکترونیکی پیشرفته و طراحی های مدرن این سیستم موجب می شود تا رضایت خاطر مشتریانمان را جلب کرده وهر آنچه را که آنان به آن نیاز داشته اند در اختیارشان قراردهیم.