Deutsch
English
Ελληνικά
Türkçe
فارسی
Español
Français
Русский
Italiano
اردو
汉语
 

Her saniyesi önemli

secty lifePatron® MASTER 'nın en basit tipi, deprem uyarısı yapan secty lifePatron® MASTER "müstakil" cihazıyla, buna entegre edilmiş akülü yedek elektrik besleniminden ibaret olup, cihaza bağlanan 4 siren vasıtasıyla depremden önce görüntülü ve sesli (105 dB) alarm verir.

Sistemin işlev durumu çalıştırma, arıza ve alarm LED’leri üzerinden görüntülenir.

Sistemin genişletilmiş tipi, deprem haberi veren sectylifePatron®  MASTER cihazından oluşmaktadır. Bu sistemde, 4 siren vasıtasıyla deprem öncesinde uyarı yapan tertibat yanında, opsiyon olarak bir de elektromanyetik gaz supabı üzerinden gaz hatlarını kapatan bir tertibat bulunmaktadır.

Tesisat bir LCD göstergesi (4 x 20 işaret) üzerinden menü kumandalı olarak, cihazın ön yüzündeki tuşlarla idare edilir. Göstergede, sözkonusu olan bütün bilgiler ve talimatlar görüntülenir.Opsiyon olarak bu kumanda ve kontrol işlevini TABD vasıtasıyla uzaktan (güvenlik merkezi veya bina sorumlusu) idare etmek mümkün.

Ek güvenlik! -
secty lifePatron® SUBMASTER
aracıyla çok yönlü deprem gözetimi

Yukarıda anlatılan model cihazların yardımıyla deprem gözetimini çok yönlü hazırlamak mümkün. Bunun için MASTER  veri hatları üzerinden SUBMASTER ile birbirine "master-slave" (ana cihaz-köle cihaz) ilişkisiyle bağlanır.

Burada [m] "ana cihaz" anlamındadır; [s] ise "kölesi"! "Ana cihaz" düzenli aralıklarla bütün "köle cihazları" denetler ve depremi bildirecek bütün cihazların alarm verip vermeyeceğine karar verir.

Bu yöntemle azami 16 erken uyarı cihazı birbirine bağlanabilmektedir. Tabi her "köle cihaza" 4 siren bağlamak da mümkündür.

 

 

 

secty lifePatron® PS : enerji beslenim ünitesi

PS bir alçak voltaj hattı üzerinden sectylifePatron® sisteminin tamamını elektrikle besler. Sisteme entegre edilmiş akülü yedek elektrik ünitesi, elektrik kesilmesi halinde sistemin. MASTER depremi önceden algılayıp, haber verdiğinde, bir PS’ye (elektrik beslenimine) bağlı azami 12 siren aracıyla görüntülü/sesli alarm verilir.

secty lifePatron® EMS :
"Enerji İdare Sistemi"

MASTER depremi önceden algılayıp, haber verdiğinde hemen EMS enerji idare sistemini de uyarır. Bunun ardından EMS enerji idare sistemi, devrede bulunan bütün enerji beslenim sistemlerinin ve elektrikle çalışan bina ve altyapı tertibatlarının yönetimini devralır.

Bu yolla ;

> Gaz ve elektrik beslenimi kesilebilinir
> Su beslenimi kesilebilinir
> Yedek elektrik düzenleri çalıştırılabilinir
> Asansörler yönlendirilebilinir
> Emniyet kapıları açılabilinir
> Köprü ve alt geçit sinyal düzenleri çalıştırılabilinir
> Raylı sinyal düzenleri çalıştırılabilinir
> Tüm veriler korunmaya alınabilinir

EMS toplam olarak, elektrikle çalışan/kullanılan 8 enerji beslenim sistemi veya bina tertibatını idare edebilmektedir.

 

MASTER
Deprem bildirme ünitesi

TABD Merkezi kumanda ve gözetleme ünitesi

TABD
Merkezi kumanda ve
gözetleme ünitesi

 

Görüntülü/sesli siren

Siren Standard

 

Siren endüstrisi

 

MASTER
Deprem bildirme ünitesi

SUBMASTER
Deprem bildirme ünitesi

PS
Power Supply