Deutsch
English
Ελληνικά
Türkçe
فارسی
Español
Français
Русский
Italiano
اردو
汉语
 

deprem öncesi uyarı ...

Son 500 yıl içerisinde deprem nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısı tahminlere göre yedi milyonu bulmakta.

Sismologlar bir yıl içerisinde dünyada ortalama 20.000 deprem kaydediyorlar. Uzmanlar bu konuda tamamen aynı düşüncedeler: Deprem felaketi, deprem tehlikesi bulunan bölgelerdeki büyük kentlerde yaşayan, depreme hazırlanmamış veya yeterli derecede hazır olmayan milyonlarca insanı tehdit ediyor.

Günümüzde depreme dayanıklı yapılanmayı sağlayan inflaat tekniklerine ragmen, agır depremler sonucu halen binlerce insan, çöken binaların altında kalmanın da ötesinde, patlayan gaz hatları ya da açıkta kalan elektrik bağlantılarının neden olduğu yangınlar nedeniyle yaflamını yitiriyor.

 

İşlevde prensibi


Depremler, oluştukları bölgeden farklı dalgalar halinde her yöne doðru uzanan, zaman açısından sınırlı yer sarsıntılarıdır.

Deprem dalgaları birincil dalgalar ve ikincil dalgalar olarak iki gruba ayrılır.

Bir depremin birincil dalgası tehlikesiz olup insanlar tarafından hissedilmez. Asıl yıkıcı güce sahip olan ikincil dalgaya kıyasla birincil dalga, depremin oluştuğu bölgeden, diğer bir deyimle – epimerkezden – etrafa daha çabuk yayılır.

Uyarı sisteminin bulunduğu yere ilk ulaşan dalga daima birincil dalgadır. İkincil dalga onu takip eder. Bir deprem, sistemin bulunduğu yerden ne kadar uzaksa, birincil dalgayla ikincil dalganın varış vakitleri arasındaki süre de o kadar büyük olur. İnsanları ve çevreyi vaktinde uyarabilmek için iste yalnızca bu, birincil dalgayla ikincil dalga arasındaki süreye sahibiz.

Bir depremin birincil dalgasıyla ikincil dalgası arasında bir takım fiziksel bağlantılar vardır. Birincil dalganın özellikleri, onu takip eden ikincil dalganın gücü ve buna dair beklenilen yıkıcı etkisi hakkında bir takım ön bilgiler elde edilmesini sağlamaktadır.

secty lifePatron® sisteminin amacı depremin birincil ve ikincil dalgalarını teşhis ve tahlil etmektir.

Birincil dalgaların secty lifePatron® aracılığıyla teşhisi ve tahlilinde, önceden
belirlenmiş bir sınır değere ulaşıldığında, deprem öncesi uyarı sistemi hem görüntülü hem de sesli alarm veriyor. Sınır değer ise, ikincil dalganın insan ve çevre üzerinde yıkıcı etkide olması beklenen depremlerde alarm verecek şekilde belirleniyor.

secty lifePatron® sisteminin işlev prensibi bir gerçeðe, her depremin önden
gönderdiði bir mesaja dayanıyor: "Geliyorum!".

Bilimsel kompetans -
GeoForschungsZentrum (GFZ) Potsdam (Jeolojik Araştırma Merkezi)

secty lifePatron® sistemi, dünyada konusunun en önemli referans bilim kurumlarından olan GFZ ve sectyelectronics şirketinin işbirliği sonucunda elde edilmiştir. secty lifePatron® Almanya, Potsdam'da bulunan GFZ –GeoForschungsZentrum- tarafından yapılan bağımsız bilimsel deneylerle kanıtlanmış ve belgelenmiştir.

Deprem yaklaşırken ...

... davranışlarının değiştiğini biliyor muydunuz? Örneğin kazlar, birincil dalgaya mutlaka tepki gösteriyor ve bizi tehdit eden tehlikeyi davranış arıyla önceden belli ediyorlar.